"ПОПОВ" ООД

гр. Бургас, ул. Цар Иван Шишман 41, Производствена база с. Медвен

КОД по КИД 42.99

Цялостно изграждане на индустриални и селскостопански сгради, възобновяеми енергийни източници,  хидротехнически и пречиствателни съоръжения

Карта