ТАНДЕМ ЕЛЕКТРОНИКС ООД

гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 38

КОД по КИД 43.21

Изграждане на електрически инсталации - изграждане, ремонт и поддръжка на електроинсталации в жилищни сгради и промишлени предприятия. Доставка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма. Доставка и монтаж на климатични сплит системи, ремонт и поддръжка. Авторемонтни услуги.

Карта