ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ЛЮБОМИР ДАНЕВ ЕТ

гр. Бургас, ул. Хан Аспарух 26

КОД по КИД 86.23

Дейност на лекари по дентална медицина.

Карта