ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р РАДКА ДИМИТРОВА ЕТ

гр. Бургас, бул. Стефан Стамболов 73, сградата на ДКЦ І, каб. 238

КОД по КИД 86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари.

Карта