ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ -ДЕНТАЛ-82 ООД

гр. Бургас, ул. Цар Симеон І 58-60, ет. 1

КОД по КИД 86.23

Извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина.

Карта