КОРОНА ЕКС ЕООД

гр. Бургас, ул. Константин Величков 34

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Карта