ГЮРОВ И СИНОВЕ ЕООД

гр. Бургас, ул. Морска 42

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Карта