АМБУЛАТОРИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИХЕЛП ЕООД

гр. Бургас, ул. Цар Самуил 48

КОД по КИД 86.22

Дейност на лекари специалисти.

Карта