ЛЮБЧЕВ ЕООД

гр. Бургас, к-с Изгрев, бл. 70

КОД по КИД 02.40

Почвоподготовка на лозови насаждения, подготовка на почви за овощни насаждения, обработка на почвата на земеделски площи и почвоподготовка на горите за залесяване.

Карта