ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ д-р ДОРА АНГЕЛОВА - ИВАНОВА "ВИТА" ЕООД

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. Батак 46, партер

КОД по КИД 86.22

Извънболнична специализирана медицинска помощ - център за физиотерапия, рехабилитация и естетична медицина.

Карта