ЕВРОМЕДИКЪЛ ООД

гр. Бургас, к-с Славейков, ул. Георги Минков 174 / до спортна зала Младост/

КОД по КИД 47.78

Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде.

Карта