СИДОРЕНКО ФУДТЕХ ЕООД

гр. Бургас, бул. Транспортна 37

КОД по КИД 22.21

Компанията специализира в доставката на обвивки за колбаси, фолиа за вакуумопаковка и вакуумпликове за месопреработвателната и млечната промишленост. Извършва производство, конфекциониране и печатна дейност

Карта