КОНДОСКО ООД

гр. Бургас, бул. Транспортна 161, бизнес център "Кондоско"

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Карта