Лемна Екоинвест-България АД

гр. Бургас, к-с Лазур бл. 146

КОД по КИД 71.20

Производство на реагенти за обработка на отпадни, питейни води и води в плувни басейни;
Акредитирана лаборатория за изследване на води, почви, отпадъци, седименти и реагенти;
Проектиране и изпълнение на инжинеринг на пречиствателни станции за отпадъчни води от промишлени производства.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Внос на продукти и оборудване от Италия
  • Ирландия

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Внос на продукти и оборудване от Англия
  • Япония
  • Китай

Карта