МЕТРОМЕДИЯ ГРУП ЕООД

гр. Бургас, ул. Рилска 45

КОД по КИД 73.12

Услуги в сферата на външните рекламни системи, обемни информационни носители и външно информационна представяне.

Карта