ИКОСОФТ-2005 ООД

гр. Бургас, ул. Славянска 21

КОД по КИД 62.01

Създаване и разпространение на интелектуална собственост. Разработване на счетоводно ориентиран софтуер, софтуер за фирми занимаващи се с търговия на горива.

Карта