ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА САЗАНОВИ ООД

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. Батак 2 А, партер

КОД по КИД 86.23

Извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина.

Карта