ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" ЕООД

гр. Бургас, ул. Ванче Михайлов 1

КОД по КИД 86.22

Лечебно заведение за   специализирана извънболнична медицинска помощ 

Карта