„Медицински център ІІІ–Бургас“ ЕООД

гр. Бургас, к-с Меден рудник, зона А, УПИ І, кв.11

КОД по КИД 85.12

извънболнична медицинска дейност

Карта