СЛАВЯНКА АД

гр. Бургас, ул. Индустриална 3

КОД по КИД 10.20

Производство на стерилизирани рибни консерви.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • да

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • да

Карта