СИ ЕН ДЖИ ЕКОГАЗ АД

гр. Бургас, ул. Одрин 15 ет.9

КОД по КИД 46.71

Снабдителна и търговска дейност с горива, експлоатация и строителство на метанстанции и други съоръжения за зареждане на горива.

Карта