КТ „ЧЕРНОМОРКА” - БУРГАС

гр. Бургас, ул.Одрин 2

КОД по КИД 14.13

Производстство на бебешки и детски облекла от трикотаж и текстил; книговезки услуги

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта