Кооперация за трудоустроените ”Черноморка”

гр. Бургас, ул.Одрин 2

КОД по КИД 14.13

Производство на бебешки и детски облекла, книговезки услуги, предпазни маски, предпазни облекла, предпазни гащеризони и предпазни престилки.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта