"ХИМТЕХ" ЕООД

гр. Бургас, ул. Цар Асен 12

КОД по КИД 25.11

Производство и монтаж на метални конструкции, индустриално оборудване, съдове под налягане и други по поръчка.

Карта