"ТЕХНОКОРЕКТ" ЕООД

гр. Бургас, ул. Транспортна /пред Метро/

КОД по КИД 23.69

Предмет на дейност:

Производство и търговия с промишлени стоки и строителни материали.

Карта