"СЕВЕРНИ ВОДИ" ООД

гр. Бургас, к-с Братя Миладинови бл.38-39 ет.2 надпартерен

КОД по КИД 42.21

Предмет на дейност: 

Изграждане, експлоатация, поддръжка и ремонт на системи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води и други хидрорехнически съоръжения.

Карта