ЕКОАРТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 38

КОД по КИД 41.20

Предмет на дейност:

  • проектиране,
  • ремонтно и ново строителство,
  • реконструкция и модернизация,
  • дизайн,
  • търговия със строителни материали,
  • реставрация на архитектурни и археологически паметници на културата.

Карта