"НИКИКА-90" ООД

гр. Бургас, ул. Янко Комитов 16

КОД по КИД 27.12

Производство на електрически табла и комплектни комутационни устройства за напрежение до 1000 V:

  • главни и разпределителни табла за градски трафопостове до 630 кVА;
  • табла за електрически централи и подстанции;
  • разпределителни шкафове за кабелни мрежи ниско напрежение;
  • специализирани табла за строителни обекти;
  • електромерни табла за жилищни и обществени сгради;
  • командни шкафове за управление на технологични линии.
  • и др.

Карта