"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОКСИКОМ" ООД

гр. Бургас, к-с Изгрев бл. 28А

КОД по КИД 86.10

Здравно заведение, специализирано в лечението на очните заболявания.

Карта