МИДИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД

гр. Бургас, ул. Възраждане 6

КОД по КИД 64.20

Извършване на строително монтажни работи.

Карта