ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕДЪК"

гр. Бургас, кв. Банево, ул. Свобода 2

КОД по КИД 01.11

Производство и търговия със земеделска продукция.

Кооперацията е специализирана в зърнопроизводството.

Карта