"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 - БУРГАС" ЕООД

гр. Бургас, ул. Хан Крум 28

КОД по КИД 86.22

Общинско лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

Карта