ПРО ВАСТЕ ПЛЮС АД

гр. Бургас, ул. Сердика 2Б

КОД по КИД 38.21

Преработка на отпадъци и тяхното сепариране и рециклиране.

Карта