"БУРГАС - ИНК" ООД

гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев 24

КОД по КИД 80.10

Предмет на дейност:

Превоз и охрана на ценни пратки, книжа и товари, охрана на физически и юридически лица.

Карта