"ПАЛМАЛИ ГЕМИ ХИЗМЕТЛЕРИ ВЕ АДЖЕНТЕЛИК АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ

гр. Бургас, пл. Тройката 1, Дом на НХК, стая 38

КОД по КИД 52.29

Морски и превозни услуги и дейност като агенция за морски превоз.

Карта