ФЕНИКС ГАРАНТ ООД

гр. Бургас, ул. Индустриална 2

КОД по КИД 46.77

Изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини.

Карта