ПЛАНЕР 2005 ООД

гр. Бургас, ул. Вардар 27, ет.4

КОД по КИД 41.20

Предмет на дейност:
• Проектиране и строителство на жилищни и офис сгради;
• Ремонтно-строителни и довършителни работи;
• Проектиране и вътрешно обзавеждане;
• Консултации в областта на строителството и оформяне на необходимите документи;
• Търговия с недвижими имоти.

Карта