"ТИ ВИ ХОТЕЛ" ООД

гр. Бургас, ул. Хан Крум 3, ет.6

КОД по КИД 55.10

Основната дейност на компанията е инвестиционна и предприемаческа дейност, строителство на нови сгради, и ремонт и реновация на съществуващи сгради с цел продажба и отдаване под наем на недвижими имоти.

Карта