"КРЗ ПОРТ БУРГАС" АД

гр. Бургас, ул. Индустриална 3

КОД по КИД 52.24

Обработка и складиране на товари

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта