СУЗИ СТИЛ ООД

гр. Бургас, бул. Янко Комитов 24 ет.2

КОД по КИД 14.13

Производство на дамска конфекция.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта