ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КОЛЕКТИВЕН ТРУД"

гр. Бургас, ул. Александровска 53

КОД по КИД 68.20

Производство и реализация на стоки, извършване на шивашки услуги.

Карта