"БПБ" ООД

гр. Бургас, ул. Генерал Гурко 7

КОД по КИД 43.21

Инженеринг, снабдяване и изграждане (EPC) на всякакъв вид инфраструктури в областта на петролната, газовата, химическата и енергийната промишленост.

Карта