МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД

гр. Бургас, ул. Генерал Скобелев 6

КОД по КИД 74.90

Консултантска компания в сферата на околната среда и прилагане на изискванията на Българското и Европейско екологично законодателство.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта