"ПИРГОСПЛОД" АД

гр. Бургас, к-с Славейков, ул. Янко Комитов 4

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Карта