“КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА БУРГАС” ЕООД

гр. Бургас, кв. Победа, ул. Комлушка низина 1

КОД по КИД 33.15

Ремонт и поддръжка на плавателни съдове и изработка на метални конструкции.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • България
  • Гърция
  • Кипър

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Русия
  • Турция

Карта