"Хляб и хлебни изделия" ЕООД

гр. Бургас, Северна промишлена зона

КОД по КИД 10.71

Производство на хляб, хлебни изделия и готови ястия

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта