"КРУПАЛ" ЕООД

гр. Бургас, Южна промишлена зона, ул. Комлушка низина, п.к. 17

КОД по КИД 22.23

Предмет на дейност:

Проектиране и производство на алуминиеви и метални конструкции, окачени и вентилируеми фасади, производство на врати и прозорци.

Карта