ДЕМЕТРА РИТЕЙЛ ООД

гр. Бургас, бул. Янко Комитов 20А

КОД по КИД 46.36

Предмет на дейност:
Търговия на едро със захарни изделия.

Карта