АВТОАКТИВ ООД

гр. Бургас, бул. Проф. Яким Якимов 13, Промишлена зона "Север"

КОД по КИД 45.32

Предмет на дейност:
Продажбата на авточасти за товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета и автобуси.

Карта