„БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

гр. Бургас, ул. Цариградска 57

КОД по КИД 68.20

Отдаване под наем на имоти, собственост на дружеството;
търговия с лекарствени средства;
изграждане на нови пазари за търговия със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки;
реконструкция и модернизация на съществуващите пазари.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта