БОРЕЛА ЕООД

Област Бургас, Община Камено, с. Черни връх, местност "Андончов гроб"; гр. Бургас, ул. Св. Климент Охридски 15

КОД по КИД 43.99

Основни дейности:

  • Обществени поръчки с предмет “Поддържане на зелени площи, поддържане на парковото обзавеждане, насаждения, инфраструктура и елементи”;
  • Външно и вътрешно озеленяване на хотели и хотелски комплекси, офис сгради, бензиностанции, заведения за обществено хранене и др.;
  • Организация и аранжиране на градина или двор;
  • Моделиране на терена (изкопно-насипни работи и доставка на земни маси);
  • Изграждане и поддържане на паркове, лесопаркове, алеи и др.

Карта